Den lilla byrån med det stora hjärtat

Vad händer nu

 

sadesslag

När en nära anhörig avlider väcks många tankar. Sorg och förtvivlan blandas med praktiska funderingar:

Vad händer nu och vad behöver vi som anhöriga ordna med? 

Vad ni som anhöriga behöver göra i direkt anslutning till dödsfallet beror på vart den avlidne befinner sig.  Är det på ett äldreboende eller i det egna hemmet är det anhörigas uppgift att kontakta en begravningsbyrå för hämtning.  Observera att om döden inte varit väntad eller om det råder oklarheter kring dödsfallet måste alltid en läkare konstatera dödsfallet innan hämtning får ske. I dessa fall kan det också bli aktuellt med obduktion för att fastställa dödsorsaken.

Vi hämtar alltid den avlidne på bår vilket möjliggör för er att i ett senare skede, i lugn och ro, kunna fatta beslut kring valet av kista. Under fliken ”Produkter” visas de olika alternativen. Om du som anhörig vill vara med vid hämtningen går det bra. Det går också bra att vara med vid svepning, dvs när vi klär och gör i ordning den avlidne. Önskas visning och ett personligt avsked går det också att ordna.    

Det är klokt att redan i ett tidigt skede ta en första kontakt med oss på begravningsbyrån så vi får kännedom om dödsfallet. Vi bokar sedan in en dag att ses för att planera själva ceremonin. Finns det barn i familjen får de gärna följa med på mötet och vi rekommenderar även att de närvarar på begravningen.

 

"När du anlitar Östervåla Begravningsbyrå ska du känna trygghet och tillit genom hela processen."

  

Att tänka på vid ett dödsfall

  • Undersök om den avlidne haft några egna önskemål kring sin begravning, det kan utgöra en bra grund inför vårt möte.
  • Den läkare som konstaterar dödsfallet skickar ett dödsbevis till Skattemyndigheten. Därifrån meddelas dödsfallet  vidare till stat, kommun och landsting. Ni behöver inte kontakta de olika instanserna.
  • Det kan vara klokt att se över eventuella prenumerationer och abonnemang, dessa bör avslutas, likaså autogiron.
  • Larm, handikapphjälpmedel och apodos-påsar med mediciner ska returneras.
  • Se över den avlidnes post och adressändra vid behov.
  • Finns det vapen så kontakta polisen.
  • Säg upp rum på äldreboende men kom ihåg att behålla hemförsäkringen tills dess rummet är urstädat.
  • Bouppteckning är inget som brådskar. Ett varmt råd är att avvakta med denna till efter begravningen. Desamma gäller utformning av gravsten.
  • Se över den avlidnes aktuella försäkringar.
  • Eventuellt avslutande av sociala medier.